Indkøbskurv Kurv ?.SubtotalFormatted? String.Empty Din indkøbskurv er tom
0
Tilføjet til kurven
stk.
Indkøbskurv Kurv Vis kurv Gå til kassen Din indkøbskurv er tom
0
Tilføjet til kurven
stk.
Indkøbskurv Kurv ?.SubtotalFormatted? String.Empty Din indkøbskurv er tom
0
Tilføjet til kurven
stk.
Indkøbskurv Kurv Vis kurv Gå til kassen Din indkøbskurv er tom
0
Tilføjet til kurven
stk.
VORES ANSVAR

VORES ANSVAR


Vi er en af Nordens førende e-handlere af produkter, der gør madlavning og bagning til en hverdagsfornøjelse. Det stiller høje krav til os og vores virksomhed, og vi er bevidste om vores ansvar for at reducere vores påvirkning på omverden samt at arbejde for en bæredygtig udvikling. Vores mål er stort og omfatter hele vores værdikæde, fra produktionen af et produkt til det lander i dit køkken, hvor du får glæde af det i mange år.

Her hos os på KitchenOne er kvalitet i fokus, og vi udvælger omhyggeligt både leverandører og produkter. De produkter vi sælger skal være anvendelige i generationer, de skal kunne repareres, og skulle det ske at du bliver træt af et produkt, som du har købt hos os, skal du kunne forære det væk, så det kan levere videre i næste husholdning.

Vi har valgt ikke at tale om bæredygtigt forbrug, da alt forbrug tærer på ressourcerne, derimod taler vi om bevidst forbrug som en måde at tage ansvar for at prøve at mindske ressourceforbruget og brug-og smid-væk konsumptionen.

Bevidst forbrug betyder for os at konsumere ansvarligt. Det kan dreje sig om at tænke langsigtet og vurdere behov for derfra at træffe velovervejede valg. Det kan også dreje sig om at betale lidt mere for et produkt, der kan holde længere, som kan repareres og som måske har højere gensalgsværdi, eller at forsøge at finde det bedste mulige alternativ i forhold til produktionsprocesser eller materialevalg.

Et vigtigt skridt i vores arbejde for at tage større ansvar er at være gennemsigtige omkring, hvad vi gør, hvilke udfordringer vi står over for samt være bevidste om, hvordan vi kan udvikle vores virksomhed.

At arbejde med at mindske vores negative påvirkning på omverdenen er ikke noget, vi vil stoppe med. Det er noget, vi dagligt arbejder med i hele organisationen. Vi kæmper sammen for at gøre den største forskel til det bedre.

LÆS MERE OM HVORDAN VI TAGER ANSVAR FOR VORES PRODUKTER

Mød vores chef for bæredygtighed

 
Charlotta
 Svarfar er chef for indkøb og bæredygtighed hos KitchenOne, og hun mener at bæredygtighed er grundlaget for virksomhedens license to operate.

- Kunder forventer, at virksomheder tager ansvar for deres drift, og at miljø og bæredygtighed er en selvfølge på dagsordenen. Vi har allerede i dag bevidste kunder, og der er et skifte i viljen til at betale for mere bæredygtige valg. Nye generationer stiller højere krav, og vi skal tænke langsigtet, siger Charlotta.

Siden hun begyndte i KitchenOne i 2020, har hun løftet bæredygtighedsarbejdet til et nyt niveau. Fokus er indkøbsrelateret, det at stille krav til leverandører både hvad angår social og miljømæssig bæredygtighed.

- Når vi sætter nye produkter til salg, vil vi være sikre på, at de er produceret under sikre og retfærdige forhold, og vi vil arbejde proaktivt, når det kommer til produktindhold og produktsikkerhed. Vi har udviklet etiske retningslinjer, som alle vores leverandører skal underskrive. De indeholder grundlæggende krav, som vi stiller til vores partnere, herunder nultolerance over for børne- og tvangsarbejde, bestikkelse samt at arbejde for retten til medlemskab af fagforening og retfærdig løn.

Det er vigtigt hele tide at lave forbedringer

Et område som ofte diskuteres, når det gælder e-handel er transport, og her arbejder vi hele tiden med at udvikle nye løsninger for at effektivisere logistikken samt at mindske vores udslip. Men der findes forbedringsmuligheder, og Charlotta mener, at det vigtige i bæredygtighedsarbejdet er, at arbejde for hele tiden at lave forbedringer – store som små.

- En vigtig sag og en udfordring for os som e-handlere er, hvordan vi kan optimere vores transporter. Selvom vi ønsker at minimere mængden af ​​supplerings- og emballagematerialer, skal vi også være sikre på, at vinglas og tallerkener ikke går i stykker under transporten. Emballagematerialet skal også gradvist overgå til mere miljøvenlige alternativer.

Hjælpe kunder med at tage bevidste valg

I takt med at onlinesalget stiger, er den høje andel af returneringer for modeprodukter som sko og tøj kommet i fokus.

Hvad gør KitchenOne for at behandle returneringer så bæredygtigt som muligt?

- Vi har en lav returneringsprocent, og det er vi taknemmelige for. Den lave andel er naturligvis knyttet til vores sortiment. Vi sælger premium-produkter med lang levetid, kvalitet er en meget vigtig kerneværdi. Hvis det alligevel skulle ske, at et produkt af en eller anden grund er gået i stykker, forsøger vi så vidt muligt at reparere det på et af vores autoriserede værksteder.

Produkter med mindre defekter som returneres samles og hentes af GIAB - Godsinlösen AB, de gør produkterne fine igen og sælger dem videre. Det er et nystartet samarbejde, som KitchenOne tester i enkelte kategorier.

- Med hjælp fra GIAB øger vi produkternes levetid, en cirkulær tankegang der passer til vores værdier. Charlotta understreger, at arbejdet med bæredygtigked er langsigtet, og at det handler om hele tiden at tage små skridt mod forbedring.

- I fremtiden vil vi udvikle vores kommunikation vedrørende bæredygtighed og forsætte med at arbejde for at hjælpe vores kunder med at tage bevidste, mere bæredygtige valg. Ved at tale mere om bæredygtighed og vejlede vores kunder, kan vi stille tydeligere krav til vores leverandører og dermed tage større ansvar for de produkter, vi sælger.

Kvalitet som nøgleord

Hos KitchenOne er kvalitet et nøgleord, der løber igennem hele vores sortiment.

Et produkt af god kvalitet skal opfylde forbrugerens forventninger, være trygt, pålideligt og let at bruge, samtidigt som det skal holde og kunne bruges længe. Kvalitet handler også om produktets miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus, hvilket inkluderer materialevalg, produktionsprocesser samt om det er let at reparere og recirkulere.

Ansvar i leverandørkæde

Størstedelen af ​​de produkter vi sælger indkøbes fra eksterne leverandører, og et produkts værdikæde er ofte lang og kompleks med flere leverandører involveret – fra råvare til færdigt produkt. For at mindske risikoen forbundet med manglende sporbarhed og gennemsigtighed i produktionen, har vi udviklet klare retningslinjer for vores leverandører og samarbejdspartnere i form af en mere omfattende indkøbsaftale og etiske retningslinjer, der fokuserer specifikt på risiko forbundet med produktion.  

Gennem vores etiske retningslinjer kan vi sammen med vores samarbejdspartnere arbejde for at respektere menneskelige rettigheder samt stille et sikkert og sundt arbejdsmiljø til rådighed i hele forsyningskæden, samtidig med at vi sikrer, at de produkter vi sælger er produceret under retfærdige forhold samt at de er sikre at bruge. Vores etiske retningslinjer er baseret på globale konventioner og erklæringer samt national lovgivning og stiller krav til bl.a. 

 • Sundhed og sikkerhed i produktionen
 • Arbejdstid og retfærdig løn
 • Ligestilling og mangfoldighed
 • Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger
 • Nultolerance overfor:
  • børnearbejde
  • tvangsarbejde
  • korruption
  • diskriminering

Sikre produkter

Som producenter og forhandlere har vi et ansvar for at sikre, at vores sortiment opfylder lovkrav samt at produkterne er sikre at bruge. Vi sælger produkter i flere forskellige kategorier, som er omfattet af lovkrav og branchestandarder herunder produktsikkerhed relateret til blandt andet elsikkerhed og fravær af uønskede kemikalier i både produktion og færdige produkter.

For at sikre at de produkter vi sælger overholder gældende love og retningslinjer, arbejder vi forebyggende sammen med vores leverandører og samarbejdspartnere. Vi risikovurderer vores sortiment ud fra produkternes egenskaber og sikrer, at vi stiller relevante krav til produkterne i forbindelse med vores indkøb. For risikoprodukter beder vi om dokumentation, der beviser, at produktet lever op til vores krav til produktsikkerhed.

Kemikalier: Forsigtighedsprincippet styrer vores arbejde


Kemikalier findes overalt omkring os, og de fleste er fuldstændig uskadelige for både mennesker og miljø. I mange tilfælde kan tilsatte kemikalier forbedre et produkts egenskaber, og i nogle tilfælde er de helt afgørende for, at noget virker. Selvom kemikalier kan have en række positive eller ønskværdige effekter, kan de også være skadelige for vores sundhed eller miljøet.
 

Brugen af kemikalier, der kan udgøre en risiko for mennesker og miljø er reguleret i REACH-forordningen (REACH står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, eller på dansk registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier). I henhold til REACH-forordningen skal alle kemikalier, der produceres og bruges i EU, registreres og evalueres for at beskytte mennesker og miljø.

REACH-forordningen er omfattende, men til trods for dette er der i øjeblikket mangel på information om kemikalier og deres langsigtede påvirkning af os og verden omkring os. Derfor arbejder vi på KitchenOne efter forsigtighedsprincippet.

Det betyder, at vi er opmærksomme på samt undgår kemikalier, der kan være skadelige, men som endnu ikke er forbudte ved lov. For at stille relevante – og til dels mere vidtrækkende krav end lovgivningen kræver, er vi nu i gang med at udarbejde en såkaldt Restricted Substance List (RSL) over kemikalier. Det er en liste med restriktioner, der tydeliggør, hvilke kemikalier der ikke må findes i vores produkter. Det er både stoffer, der er begrænset i henhold til REACH samt stoffer, som vi ønsker at undgå på grund af forsigtighedsprincippet.

PFAS i fokus


Selv om det i dag kun er nogle få PFAS-stoffer, der er reguleret, findes der forskning, der tyder på, at flere PFAS-stoffer er skadelige både for menneskers sundhed og miljøet. Udfasningen af PFAS er dermed en vigtig del af EU's kemikaliestrategi, og der forventes skærpede lovkrav til PFAS i fremtiden.

Ud fra forsigtighedsprincippet arbejder vi for at undgå kemikalier, som kan være skadelige. For at reducere risikoen for at vores produkter indeholder potentielt sundheds- eller miljøskadelige stoffer samt for at være forberedt på en mere omfattende lovgivning, er det vores målsætning at udfase PFAS fra vores sortiment.

Samarbejde er nøglen til fremgang

Vi ser samarbejde på tværs af brancher mellem virksomheder, leverandører, forskere, myndigheder og organisationer som et vigtigt skridt til at fremskynde udfasningen af ​​PFAS, og vi har derfor valgt at indgå som projektpartner i kompetencecentret POPFREE Industry. POPFREE er et innovationsprojekt finansieret af Vinnova, den svenske innovationsmyndighed, med det formål at fremme brugen af ​​produkter uden PFAS.

POPFREE har til formål ved hjælp af både produktudvikling og kommunikation at kunne bidrage til omstillingen mod et samfund fri for unødvendig brug af PFAS.

Inden for projektets rammer og som et første skridt gennemfører vi nu en kortlægning af forekomsten af ​​PFAS i de produkter vi sælger, samtidig med at vi har en dialog med vores leverandører om, hvordan vi bedst håndterer de produkter, der kan indeholde PFAS-stoffer, som er tilladt i henhold til loven.

For yderligere at sætte fart i arbejdet med at begrænse brugen af ​​PFAS har vi underskrevet appellen No To PFAS inden for rammerne af ChemSecs initiativ PFAS Movement.

PFAS Movement samler virksomheder, der arbejder for at sikre, at alle PFAS-kemikalier er omfattet af EU's kemikalielovgivning, og som har besluttet at implementere tiltag ved at udfase PFAS fra egen produktions- og forsyningskæde.

For at lykkes med målet om at udfase PFAS kræves tid og tålmodighed. Det er en omfattende opgave at kortlægge forekomsten af ​​PFAS og finde passende alternativer, når produktets levetid lige fra design og produktion til genanvendelse og destruktion skal tænkes ind. Jo flere som vi er, der stiller krav til PFAS-frie produkter og produktionsmetoder, desto hurtigere vil industrien ændre sig. Derfor håber vi også, at flere virksomheder og organisationer vil tilslutte sig initiativet til at samarbejde om at fjerne PFAS fra værdikæden.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

For at du, eller næste ejer, skal kunne bruge et produkt længst muligt, er det vigtigt at det plejes på den rigtige måde. Med vores guider ønsker vi at dele vores bedste tips med dig til, hvordan du vedligeholder dine produkter for at give dem en lang levetid.

Kan du ikke finde informationen, du leder efter? Vores kundeserviceafdeling er eksperter på vores sortiment og kan hjælpe dig med viden, der forlænger produktets levetid. Du kan kontakte dem her.

Et vigtigt skridt i vores arbejde med at tage større ansvar er at være gennemsigtige omkring, hvad vi laver, hvilke udfordringer vi står over for samt at være bevidste om, hvordan vi kan udvikle vores virksomhed. At arbejde på at mindske vores negative påvirkning på omverdenen er ikke noget, vi nogensinde bliver færdige med. Det er noget, vi dagligt arbejder med i hele organisationen, for sammen at kunne gøre den størst mulige forskel til det bedre. I det kommende arbejde er din mening vigtig! Vi vil meget gerne høre dit input, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har feedback eller tanker.

Din tryghed
Altid 365 dages fortrydelsesret
Gratis levering ved køb over 500 kr. (*gælder ikke produkter, der kræver pallefragt)
Køkkenudstyr siden 2009
Officiel forhandler af alle mærker
Læs mere om KitchenOne